0989 018 619

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giảm giá!

Nhiệt kế hoàng ngoại không tiếp xúc

Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc – Prompt 1 – JXB311

499.000
Giảm giá!

Nhiệt kế hoàng ngoại không tiếp xúc

Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc – Prompt 2 – JXB315

509.000
Giảm giá!
529.000