0989 018 619

Dây dẫn khí

65.000

Dây dẫn khí dùng cho máy hút sữa điện đôi Fatzbaby các dòng Resonancer 1-5