0989 018 619

Phễu

90.000

Phễu dùng cho máy hút sữa điện đôi Fatzbaby các dòng Resonancer 1-5